آخرین خبر/ نوید محمدزاده این عکس را منتشر کرد.
عکس: مریم رضوی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید