چند رسانه ای

اخراج مرد نقره‌ای المپیک از شهرداری!
ویدئویی واضح از موج انفجار در زمین‌ها و ساختمانهای اطراف
نمایش مطالب بیشتر