علمی

شرایط سخت در رؤیت هلال ماه شوال ۱۴۴۲ در شامگاه امشب
زادروز مریم میرزاخانی و روز جهانی زنان در ریاضیات؛ قدرت‌ جادویی ذهن مریم
در دنیای واقعی رنگ وجود ندارن!
آخرین آزمایش زمینی آینه‌ی عظیم تلسکوپ فضایی جیمز وب انجام شد
نمایش مطالب بیشتر