برگزیده

وقتی اوباما، ترامپ را به باد تمسخر می گیرد
استقبال ترامپ از ایده فرستادن "نانسی پلوسی" به مریخ
نمایش مطالب بیشتر