باشگاه خبرنگاران/ دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق در واکنش به تحریم شدنش از سوی آمریکا، این کشور را از عوامل ریخته شدن خون عراقی‌ها برشمرد.

به گزارش پایگاه شفق نیوز، قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق در نشستی دانشجویی به تحریم شدنش از سوی آمریکا اشاره و آمریکا و اسرائیل را عامل ریخته شدن خون جوانان عراقی معرفی کرد.
قیس خزعلی در واکنش به تحریم‌های آمریکا گفت: از جمله عواملی که در خصوص تحریم‌های آمریکا برشمرده اند و به سبب آن ما را متهم کرده اند، این است که در سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان دست داشته ایم. پاسخ ما به این سخن این است: اگر از سوی فردی ناقص مورد نکوهش قرار گرفتی، این شهادتی بر کامل بودن توست.
او در ادامه افزود: آنکه در خون عراقی‌ها دست دارد، آمریکا و اسرائیل است. خون عراقی‌ها بر گردن آمریکاست و بزودی زمانی خواهد آمد که بهای سنگین این مسئله را خواهند پرداخت و ما انتقام آن را از آمریکا، اسرائیل، امارات و عربستان خواهیم گرفت.
گفتنی است آمریکا روز جمعه سه نفر از مقامات گروه‌های عراقی از جمله قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق و برادرش را تحریم کرد. آمریکا همچنین روز جمعه فالح اللامی از فرماندهان امنیتی حشد الشعبی عراق را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید