خبرآنلاین/ ترامپ این بار خطاب به یهودیان حاضر در گردهمایی شورای اسرائیلی-آمریکاییان. "شما بیرحمید... آدمهای خوبی نیستید... ولی مجبورید به من رأی بدهید."ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید