صدا و سیما/ جوانان لبنانی مانع عبور کاروان سفارت آمریکا شدند.